Eksteriør

Her er noen eksempler på tilvalg. Ved behov og ønske kan vi utvide og tilpasse tilbudet vårt av tilvalg.

  • Utendørs belysning
  • Avfallsrom/lagerbygninger
  • Baldakiner
  • Inngjerding
  • Terrasser
  • Forbindelsesgang til eksisterende bygg
  • Alternativ utvendig farge

Andre tilvalg