Skolens beste klasserom!

- Paviljongen ble montert fort og effektivt, og løser vårt midlertidige behov på en god måte; Gisle Hveem, Prosjektkonsulent i Ringsaker kommune

Kunden hadde for liten kapasitet ved eksisterende skole og hadde behov for å øke arealet. Det ble montert to komplette klasserom inkludert grupperom og toaletter/garderobe. Inkludert grunnarbeider ble alle arbeider unnagjort på 4 hektiske uker.

- Paviljongen ble etablert på under 4 uker inkludert alle grunnarbeider, vi er godt fornøyd med resultatet og elevene trives i de nye klasserommene; Steinar Ulven, Rektor ved Kilde skole

Les mer: Ringsaker blad

Ringsaker kommune, Kilde skole
KLOSS
4 moduler, 174 m²
2 klasserom og grupperom

Trenger du hjelp til å finne riktig modulsystem?

Skolelokaler