Akutt behov for flere skoleplasser

„ Det føles romslig og luksuriøst"

På populære Bekkestua utenfor Oslo ble behovet for flere skoleplasser så akutt at kommunen besluttet å bygge en helt ny midlertidig skole, helt fra bunnen av. Den bygges i etapper og kommer til å romme 15 klasserom og all administrasjon når den står ferdig.

– Klasserommene er betydelig større enn standarden. Det føles romslig og luksuriøst. Det ble foretatt en hel del tilpasninger, både store og små, blant annet plassbygde korridorer og ny fargesetting på fasaden. Det er veldig fint her, og vi er svært godt fornøyd med vår nye skole.

Hans Christian Ruud, rektor

Trenger du hjelp til å finne riktig modulsystem?

Les mer om KUBIK modulsystem