STRI

I begynnelsen var medarbeiderne skeptiske. Nå har pipen fått en annen lyd. Alle trives!

Hvor plasserer man alle når bedriften går bra og ekspanderer kraftig? Akkurat det luksusproblemet har STRI, et fremgangsrikt teknologirådgivningsselskap innen elkraft, som også driver et stort høyspenningslaboratorium i Ludvika i Sverige.

- Vi leier ekstra kontorlokaler fra Temporent, et bygg på ca. 200 m2. Egentlig er det dimensjonert for 16 arbeidsplasser, men akkurat nå har vi 10 medarbeidere, så vi har god plass, og de andre er nesten litt misunnelige. De sitter både i individuelle arbeidsrom og sammen i større rom. I lokalene har vi også pauserom, konferanserom og toaletter. De midlertidige lokalene er sammenføyd med hovedbygget via en gang. Den ble bygd samtidig med etableringen, og er av permanent standard.

- I begynnelsen stilte personalet seg svært tvilende til å bruke midlertidige lokaler, men nå har pipen fått en annen lyd. Her er det rolig, behagelig og lyst. Alle trives!

- Nå ser vi på en fremtidig permanent utvidelse, men ingenting er bestemt ennå. Temporents lokaler er en svært god løsning på behovet vårt inntil videre.

Göran Olsson, tillitsvalgt for Sveriges Ingenjörer ved STRI

STRI AB, Ludvika
KUBIK
7 moduler, 196 m²

Trenger du hjelp til å finne riktig modulsystem?

Kontorlokaler