Læringsverkstedet, Skoger

Det har vært viktig for oss at modulene har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk som en forsikring på at bygget imøtekommer kravene i TEK 10.

Læringsverkstedet har en eksisterende barnehage i Skoger kommune og ønsket å rive denne for å kunne bygge en helt ny. Temporentlokaler™ ble løsningen for et midlertidig barnehage mens det gamle bygget rives og sette opp et helt nytt bygg. 18 stk moduler benyttes til 3 avdelinger med garderober, lekerom og kjøkken. Det er også god plass til personalet med møterom, kontorer og eget personalrom.

- Vi er veldig godt fornøyd med tidligere leverte midlertidige løsninger fra Temporent.Vi valgte derfor igjen Temporent til denne leveransen til Skoger.

- Bygget er lyst og trivelig og passer godt til vår virksomhet. Temporent har også bidratt sterkt til å få opp bygget så hurtig som mulig, ved å ta hånd om hele byggesaken samt grunnarbeider og utomhusarbeider. Det har også vært viktig for oss at modulene har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk som en forsikring på at bygget imøtekommer kravene i TEK 10 og at det da er i henhold til lover og regler. Dette gir en trygg og sikker arbeidsplass og ikke minst et godt oppholdssted for barna.

Karl Rossland, prosjektutvikler Læringsverkstedet AS.

Læringsverkstedet AS, avd Skoger
System: KUBIK
18 moduler, 504 m²

Trenger du hjelp til å finne riktig modulsystem?

Barnehagelokaler