Læringsverkstedet AS, avd Lersbrygga

Det har vært viktig for oss at modulene har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk.

Læringsverkstedet har overtatt en eksisterende barnehage i Sande kommune og ønsket å utvide den. Temporentlokaler™ ble løsningen for et midlertidig barnehage mens det gamle bygget rives og bygges opp på nytt. 13 stk moduler benyttes til to avdelinger med garderober, lekerom og kjøkken. Det er også god plass til personalet med møterom, kontorer og eget personalrom.

- Vi er veldig godt fornøyd med den midlertidige løsningen fra Temporent. Bygget er lyst og trivelig og passer godt til vår virksomhet. Temporent har også bidratt sterkt til å få opp bygget i tide ved å ta hånd om hele byggesaken samt grunnarbeider og utomhusarbeider. Det har også vært viktig for oss at modulene har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Det gir oss trygghet for at bygget er i henhold til lover og regler og gir en trygg og sikker arbeidsplass og ikke minst et godt oppholdssted for barna.

Karl Rossland, prosjektutvikler Læringsverkstedet AS.

Læringsverkstedet AS, avd Lersbrygga, Sande
System: KUBIK
13 moduler, 364 m²

Trenger du hjelp til å finne riktig modulsystem?