Samfunnsengasjement

Å ta ansvar for hvordan mennesker og miljø påvirkes av Temporents virksomhet, er en viktig forutsetning for vår langsiktige utvikling. Vi streber etter å være en ansvarlig bedrift når det gjelder sosiale, etiske og miljømessige spørsmål rettet mot både medarbeidere, kunder og samfunnet generelt.

Vårt arbeid med å redusere miljøpåvirkningen i forbindelse med virksomheten vår, kan du lese mer om i Kvalitet og miljø samt Bærekraftig helhet.

Mange av Temporents produkter brukes som skolelokaler. Barns ve og vel er derfor noe vi er svært opptatt av. Vi støtter virksomheter som engasjerer seg for barns utvikling og velbefinnende.

Temporent støtter blant annet Kreftforeningen.

Barnsupporter Företag Webbknapp