Personvernerklæring

Komprimert informasjon om Temporents personvernpolitikk. For fullstendig politikk, se lenken nedenfor.

Generell

For oss hos Temporent er personvernet ditt svært viktig. Målet vårt er at du skal føle deg trygg når vi behandler personopplysningene dine. I vår rolle som behandlingsansvarlig sørger vi derfor for at gjeldende lov om vern av dine opplysninger alltid følges.

Tillempningsområde

Denne personvernerklæringen gjelder for all Temporents bruk av personopplysninger innenfor vår virksomhets rammer overfor deg som kunde, kontaktperson hos kunde eller som forøvrig har meldt interesse for våre tjenester.

Innsamlede personopplysninger

Informasjonen vi samler inn om deg, leverer du i hovedsak fra deg i forbindelse med at du inngår avtaler med oss, samt ved bruk av våre tjenester. Det kan f.eks. være kontaktopplysninger, bestillings- og betalingsopplysninger og informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre.

For å forbedre web- og apptjenestene våre, bruker vi også informasjonskapsler som kan inneholde personopplysninger. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår fullstendige informasjonskapselpolicy på Temporents nettsted.

Vår bruk og deling

Vi på Temporent bruker personopplysningene dine for på best mulig måte å kunne levere deg produktene og tjenestene vi tilbyr. Personopplysningene dine brukes med følgende formål:

– administrasjon og fullførelse av avtaler,
– markedsføring, inkludert kundetilpasset direktereklame,
– fastsettelse og forsvar av rettslige krav og
– metode- og forretningsutvikling.

Vi bruker ikke personopplysningene dine til noe annet uforenlig formål, og lagrer dem bare så lenge det er nødvendig.

Vi kan i noen tilfeller komme til å levere ut personopplysningene dine til andre konsernselskap, IT-leverandører eller foretak som vi samarbeider med for å levere våre produkter og tjenester. Vi kommer ikke til å selge dine personopplysninger til uvedkommende.

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi bruker om deg, og hva vi gjør med dem, samt rett til en viss kontroll over opplysningene dine. Du har derfor rett til i visse tilfeller å hente ut opplysningene dine eller til å få dem rettet, slettet, blokkert eller flyttet. Du har også rett til å innvende mot visse typer bruk av dine opplysninger eller til å trekke tilbake samtykket ditt til at de brukes. Dersom du synes vi har brukt opplysningene dine på en måte som ikke er tillatt, har du alltid rett til å klage til Datatilsynet. Dersom du vil vite mer om rettighetene dine, kan du lese mer i vår fullstendige personvernerklæring.

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vår bruk av dine personopplysninger eller om du vil benytte deg av rettighetene dine, kan du kontakte oss på følgende måte:

Temporent AS

c/o Temporent AB
Att: Camilla Hensäter 
Box 914
SE- 194 29 Upplands Väsby
camilla.hensater@temporent.se

+46 (0)8-590 990 40