Målrettet kvalitets- og miljøarbeid

Temporent har miljøsertifisering i henhold til ISO 14001 og kvalitetssertifisering i henhold til ISO 9001.

Med kunden i fokus arbeider vi målrettet og systematisk med kontinuerlige forbedringer og utvikling innen områdene kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

For kundene våre er ISO-sertifiseringen en garanti for at vi alltid tilbyr den beste løsningen innen midlertidige lokaler.

Fokus på kvalitet

Det er viktig for oss å lytte til kundenes behov og å raskt og feilfritt levere fleksible, hensiktsmessige lokaler av høy kvalitet. Selvsagt tar vi oss også av kundene våre i leieperioden ved å holde et høyt servicenivå.

Våre modulsystemer for det norske markedet har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, i henhold til krav i TEK-10 og Plan- og bygningsloven.

Fokus på miljø

I miljøarbeidet vårt fokuserer vi på å minimere miljøpåvirkningen av utvikling og håndtering av lokalene våre. Vi unngår materialer og metoder som medfører en miljørisiko, og vi involverer og utdanner våre medarbeidere, leverandører og underleverandører. Vi sørger også for å følge lover og andre krav.

Siden 2010 klimakompenserer vi alle våre modultransporter. Fra og med virksomhetsåret 2017 skjer det gjennom å støtte prosjekter sertifisert iht. FN’s CDM-system komplettert med Gold Standard.

Vi har også identifisert leietakernes energiforbruk til oppvarming som et viktig miljøaspekt. Siden 2011 har vi derfor drevet et utviklingsprosjekt med det formål å redusere energiforbruket både i nyproduserte moduler og i eksisterende modulbygg. Nyproduserte KLOSS-moduler oppfyller energikravene i TEK-10.

Fokus på arbeidsmiljø

Vi leverer lokaler med gode forutsetninger for å skape et godt fysisk arbeidsmiljø når det gjelder inneklima, lys og akustikk. Et godt arbeidsmiljø bidrar til trivsel på arbeidsplassen.

I vår egen virksomhet bestreber vi oss på å skape et arbeidsklima som preges av åpenhet, samhold, helse og engasjement.

Vi arbeider også med sikre arbeidsplasser for våre medarbeidere, entreprenører og besøkende.

CO2-kompensasjon

Certified ISO 9001 & ISO 14001

Kontakt