Historie

Temporent ble stiftet 1995 og er i dag en av Skandinaviens største utleiere av midlertidige lokaler.

Vår visjon er at Temporentlokaler™ skal regnes som et naturlig alternativ til konvensjonelle løsninger innen bygg og eiendom i våre kunders beslutningsprosess. Målsetningen vår er å bli Norges ledende leverandør av midlertidige lokaler.

Temporent inngår i Nordic Modular Group.

2016

Kungsleden selger resterende del av Nordic Modular til Inter IKEA Investments (Nalka Invest).

2015

Inter IKEA Investments erverver 65% av Nordic Modular Group Holding med datterselskaper, der Temporent inngår.

2014

Etablering i Finland gjennom opprettelsen av Temporent Oy.

2007

Kungsleden erverver Nordic Modular Holding med datterselskaper, der Temporent inngår. Kungsledens modulutleiebedrift Flexihus Rent tilføres Nordic Modular Group og administreres av Temporent.

Hyrab Moduluthyrning erverves av Hyraktiebolaget Bröderna Andréasson.

2006

Etablering i Norge gjennom opprettelsen av Temporent AS.

2005

3i m.fl. erverver Temporent gjennom det nyopprettede selskapet Nordic Modular Holding AB.

2002

Etablering i Danmark gjennom opprettelsen av Temporent A/S.

1995

Virksomheten starter som del av Skanska-konsernet. Samme år overtas Skanska Trading AB gjennom en konsernintern overføring.