2014-11-07 15:35

NU/NRA

Temporent fortsetter som leder i modulavdelingen i Norsk Utleieforening. Temporent er også representert i styret i Norsk Utleieforening som varamedlem.