2014-11-07 15:44

Bekkestua

Temporent har overlevert første byggetrinn på en midlertidig skole på Bekkestua. Bygget er allerede i bruk, og skal i 2016 utvides med ytterligere ca.1.500m².

Dette er det største enkeltprosjektet så langt for Temporent i Norge. Total leieperiode er 60mnd.