Tips for redusert energiforbruk

Her følger noen tips til hva du selv kan gjøre for å spare energi og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

  • Alle apparater som ikke er koblet fra ved vegguttaket, drar energi når de står i standbymodus.
  • Mange batteriladere og omformere som står i uttakene, drar strøm også når de ikke er i bruk.
  • Se over innstillingene og pass på at strømsparingsmodus er aktivert på kopimaskiner og lignende.
  • Bruk en grenkontakt som stenger av alt periferiutstyret til datamaskinen når den ikke er i bruk
  •  Bytt til sparepærer der det er mulig. Sparepærerfor bruker bare en femtedel av strømmen som vanlige lyspærer bruker. Samtidig varer de ti ganger lenger.
  • Slå av lysrør og sparepærer hvis du er borte i mer enn ti minutter. Lysrør og sparepærer forbruker ikke mye energi når de slås på, men levetiden blir noe kortere om du slår dem av og på veldig ofte.
  • For hver grad du senker innendørstemperaturen, reduseres oppvarmingskostnadene med rundt fem prosent.
  • Reduser energiforbruket ved komfortkjøling. Det som fremfor alt er viktig, er å ha effektiv solbeskyttelse og å minimere varmen som avgis fra kontorutstyr og belysning.
  • Ikke skyll oppvasken før du setter den i oppvaskmaskinen. Det er bare sløsing med vann. Skrap i stedet bort matrestene. Ikke start oppvaskmaskinen før den er full.

Kilder:
Bli energismart - en informasjonskampanje fra det svenske energidepartementet, Boverket og Naturvårdsverket.
EEF – EnergiEffektiviseringsFöretagen.

Alt skal stemem