Økonomisk forsvarlig

Etter vår mening må midlertidige lokaler være bærekraftige, noe som innebærer at vi forener trivsel og funksjon med god økonomi og miljøhensyn.

I modulbygg for midlertidig bruk er et anlegg som for eksempel muliggjør tilkobling til et fjernvarmeanlegg, en betydelig investering. Strømforbruket og dermed tilknyttede variable kostnader reduseres riktignok, men når investeringskostnadene tas med i betraktningen, lønner det seg sjelden. En slik investering er også tvilsom av miljøhensyn, da selve installasjonsarbeidet er miljøbelastende i seg selv.

Vår mening er derfor at det er bedre å beholde eksisterende oppvarmingssystemer i allerede fremstilte moduler, både av økonomiske årsaker og av miljøhensyn. Vi har fokusert på å utvikle løsninger som bidrar til å redusere energiforbruket til en lav pris. Ved å installere luftvarmepumpen vår kan vi for eksempel redusere energiforbruket for et standardbygg med minst 30 %.

Alt skal stemme