Miljø og klima

Temporent har lang erfaring med miljøarbeid, og vi har vært miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 siden 1999.

Vi arbeider aktivt for å redusere våre produkters miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, både ved utvikling av nye eller eksisterende modulsystemer, samt ved håndtering av moduler og tilbehør ved pågående prosjekter. Det gjør vi for eksempel gjennom materialvalg, ressursforbruk, energi- og vannforbruk samt avfallshåndtering. Vi fokuserer blant annet på å redusere miljøbelastningen ved transport. Siden 2010 klimakompenserer vi alle våre modultransporter. Fra 2017 skjer det gjennom å støtte prosjekter sertifisert iht. FN’s CDM-system komplettert med Gold Standard.

Flexator, som produserer modulene våre, ble også miljøsertifisert i 1999.

Ved produksjon og håndtering av modulene har vi altså store muligheter til å gjøre en forskjell. Vi jobber stadig mer med å redusere produktenes miljøpåvirkning i løpet av driftsperioden.

Klimaspørsmålet er viktig

Norske myndigheter har satt tøffe mål for klimapolitikken. Innen 2015 ønsker regjeringen å innføre passivhusnivå som bygningsstandard.

(Kilde: Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) Norsk Klimapolitikk og Stortingsmelding nr. 28 (2001-2012) Gode bygg )

Redusere energibehovet

Bygninger utgjør ca 40 % av Norges totale energiforbruk. Myndighetenes klare ambisjon er at energibruken i bygninger skal reduseres kraftig.

Man har altså mye å vinne på å se på hvordan bygningers energiforbruk kan påvirkes ved hjelp av ulike tiltak. For Temporent er det selvsagt at modulene våre skal ha smarte funksjoner som reduserer energibehovet. Vi tilbyr for eksempel varmegjenvinning, tidsstyrt ventilasjon, bevegelsesstyrt belysning, individuell varmeregulering og temperatursenking om natten, i helgene og på helligdager.

For å redusere energiforbruket og miljøbelastningen er det også viktig at oppvarmingen av modulbyggene er så effektiv som mulig. Det sørger vi for ved å se til at bygningene har solid kledning. Det vil si god isolasjon i vegger, gulv og tak. Modulene oppfyller de tekniske kravene som var gjeldende på konstruksjons- eller produksjonstidspunktet. Med et enkelt tilvalg av varmepumpe oppfyller de også dagens strengere krav til en lav pris.

Alt skal stemme