Om Temporent

Temporent tilbyr utleie av midlertidige modulbygg for kontor, skoler og barnehager.

Temporentlokaler™ bygges raskt på kundens eiendom og leies ut så lenge behovet for lokaler varer. Leiekontrakten skrives som regel for ett til tre år. Når behovet er over, flyttes modulbyggene våre videre til neste kunde. Dermed kan bedrifter, skoler og barnehager fortsette å drive virksomheten sin uten forstyrrelser – og de trenger verken å flytte eller investere i permanente bygg.

Våre kunder er stort sett lokalisert i Sør-Norge, men vi leverer også til resten av landet. Vi leier ut alt fra et par moduler til flere hundre, alt avhengig av våre kunders behov. Med Temporents modulsystemer er valgfriheten stor.

Her kan du lese mer om selskapet, vårt samfunnsengasjement og vårt syn på bærekraft og mer.

Temporent leiekonsept

1. Planlegging

Vi går gjennom behovene og kravene deres sammen slik at vi kan gi dere det best mulige tilbudet. 

2. Etablering

Temporent sørger for alt blir gjennomført slik at bygget står ferdig i tide. Bestilleren har ansvaret for grunnarbeider, utom­hus-
arbeider samt tilkoblingspunkter for strøm og vann. Til slutt gjennomfører vi en felles overtakelsesbefaring for å sikre at alt er i orden før innflytting.

3. Leieperioden

Temporent har ansvaret for løpende ettersyn av bygningsdeler og faste installasjoner. Servicesenteret vårt tar seg av akutte serviceforespørsler. Bestilleren har ansvaret for den daglige driften, som for eksempel å skifte lyspærer og måke snø.

4. Avvikling

Når det ikke lenger er behov for Temporentlokaler og leieavtalen utløper, gjennomfører vi en felles befaring for å avklare omfang av eventuelle skader. Temporent tilbakestiller deretter modulene til opprinnelig standard, demonterer tilbehør og transporterer modulene bort.

Kontakt

Kjell Sorli
Regionsjef