3 Leieperioden

Når dere leier Temporentlokaler, inngår eiendomsservice i leien. Det er enkelt og kostnadseffektivt.

Temporent har ansvaret for forebyggende vedlikehold og driftsservice av faste installasjoner. Den daglige driften er bestillerens ansvar, og i dette inngår blant annet snømåking, rensing av takrenner, utskifting av lyspærer og lignende oppgaver.

Forebyggende vedlikehold

Vi gjennomfører blant annet regelmessige bygginspeksjoner og retter opp i det som trengs for å holde lokalene i topp stand. Vi skifter også ut luftfilteret og kontrollerer ventilasjonen regelmessig for å sikre at luften er av høyeste kvalitet.

Feilrapport

Hvis det oppstår en feil, kontakter du vår eiendomsservice på telefon 800 TEMPO, e-post info@temporent.no eller via kontaktskjemaet på vår hjemmeside.

Kostnadene for alt dette inngår i leien som vi har blitt enige om fra begynnelsen av, såfremt problemet ikke skyldes unormal slitasje eller hærverk.

Forsikring

Temporent har ansvaret for at leieobjektet er forsikret under leieperioden. Forsikringen tilsvarer en tradisjonell boligforsikring for blant annet brann og vannskader. Hærverk og glass omfattes ikke, ei heller løsøre.

Serviceforespørsel

Registrer serviceforespørselen din her, så kommer våre medarbeidere innen eiendomsservice til å hjelpe deg om kort tid. 

Spørsmål og svar

Svar på vanlige spørsmål om Temporentlokaler

Temporentlokaler

Leie midlertidig skole, førskole eller kontor.

quote iconVi er svært fornøyd!quote icon
CFO Sundt Air AS

Kontakt