2 Etablering

Når tiden for modulinstallasjonen nærmer seg, overtar Temporents prosjektleder hovedkontakten med bestilleren.

Grunn og eiendom

Bestilleren er ansvarlig for utforming og dimensjonering av tomten for modulbygget (avrettet og jevnt underlag), inklusive transportveier og tilkoblingspunkter i henhold til grunntegningen som Temporent har levert. Temporent har ansvaret for fundamentet, som lages med trykkplater og løst tre- eller stålunderlag i henhold til våre systemer.

Montering av moduler

Temporent har ansvaret for transporten av modulene, som skjer med trailer til installasjonsstedet og løftes på plass med mobilkran. Montering og ferdigstillelse utføres av Temporents erfarne samarbeidspartnere.

Denne fasen kan ta alt fra en dag til et par uker, avhengig av modulinstallasjonens størrelse.

Ferdigstillelse

Når modulene er på plass, følger en periode med diverse arbeid for å ferdigstille bygget. Skjøtene mellom modulene skal trylles bort på ut- og innsiden. Takrenner og nedløpsrør for kontrollert avrenning av takvann, og innkledning av fundamentet samt diverse annet utvendig arbeid gjennomføres. Bestilleren har ansvaret for ytre grunnarbeid, som for eksempel oppføring av plantefelter eller lekeplasser. Temporent utfører arbeid tilknyttet kundetilpasninger og tilvalg, samt eventuell maling.

Vi avslutter med egenkontroller og obligatorisk ventilasjonskontroll, samt en felles overtakelsesbefaring for å sikre at alt er i orden før overleveringen.

Innflytting

Når det siste arbeidet er utført sørger vi for at lokalene blir ryddet og rengjort, og så kan dere flytte inn i de nye lokalene.

Via vårt nettverk av underleverandører kan vi ved behov formidle flere nyttige tjenester i forbindelse med lokalene, for eksempel møbler, flyttehjelp, alarmberedskap med mer.

quote iconLokalene fungerer kjempefint, og vi stortrives!quote icon
Assisterende direktør, Byle Gård