1 Planlegging

På dette stadiet har du kontakt med Temporents regionsjef.

Behovsanalyse

Vi går gjennom behovene og kravene deres sammen slik at vi kan gi dere det best mulige tilbudet. Det vi blant annet trenger svar på er hvordan tomten ser ut der bygget skal stå, leieperioden, antall personer som skal jobbe / oppholde seg i lokalene, antall etasjer, romforbindelser og så videre.

Vi anbefaler sterkt at dere benytter muligheten til å dra og se på et referanseobjekt. Da får dere se hvordan ulike løsninger ser ut i virkeligheten.

Lov om offentlige anskaffelser

Hvis du jobber innenfor rammene av loven om offentlige anskaffelser, er det viktig at kjøpsspesifikasjonene er utformet på en måte som er tilpasset leie av midlertidige modulbygg, og ikke likestilles med permanent bygg.

Bestilling, byggetillatelse og leieavtale

Når vi har blitt enige om den endelige tegningen og andre ønsker, kan dere legge inn bestillingen. Bestilleren skal søke om byggetillatelse, men Temporent kan hjelpe med tegninger til dette og annen teknisk dokumentasjon som må legges ved søknaden. Temporent utformer en leieavtale som skal signeres av begge parter. Etter et felles oppstartsmøte, setter vi opp en tidsplan og går i gang med de detaljerte planene for etableringen.

quote iconLøsningene er gode, noe som gjør hverdagen vår lettere!quote icon
Styrer Sentrumsatelitten barnehage