Leiekonceptet

Temporents flyttbare lokaler gir dere ikke bare førsteklasses kontor-, skole- eller barnehagelokaler, men også et pusterom til å planlegge og bygge deres permanente lokaler. Vi skreddersyr løsningen etter deres behov, og alt kan være på plass i løpet av 8–10 uker.

Temporentlokaler ™ bygges med modulsystemer som fungerer litt på samme måte som byggeklosser. Modulene kan settes sammen i det uendelige – rett eller i vinkel, og i opptil tre etasjer.

Vi kan også skape en rekke alternative planløsninger for ulike innredninger og bruksområder. Lokalene holder høy standard, ikke minst med tanke på godt miljø og inneklima.

Vår prosjektleder tar seg av hele prosessen fra etablering til avvikling, inklusive drift og vedlikehold, slik at leietakerne våre kan lene seg tilbake og ta det helt med ro.

Slik gjøres det

1. Planlegging

Vi går gjennom behovene og kravene deres sammen slik at vi kan gi dere det best mulige tilbudet. 

2. Etablering

Temporent sørger for alt blir gjennomført slik at bygget står ferdig i tide. Bestilleren har ansvaret for grunnarbeider, utom­hus-
arbeider samt tilkoblingspunkter for strøm og vann. Til slutt gjennomfører vi en felles overtakelsesbefaring for å sikre at alt er i orden før innflytting.

3. Leieperioden

Temporent har ansvaret for løpende ettersyn av bygningsdeler og faste installasjoner. Servicesenteret vårt tar seg av akutte serviceforespørsler. Bestilleren har ansvaret for den daglige driften, som for eksempel å skifte lyspærer og måke snø.

4. Avvikling

Når det ikke lenger er behov for Temporentlokaler og leieavtalen utløper, gjennomfører vi en felles befaring for å avklare omfang av eventuelle skader. Temporent tilbakestiller deretter modulene til opprinnelig standard, demonterer tilbehør og transporterer modulene bort.

Våre Temporentlokaler

Leie kontorlokaler

Hvis dere begynner å tenke i midlertidige kontorlokaler, får dere en sterk strategisk fordel og maksimal handlefrihet.

Leie skolelokaler

Skolene våre er en fordelaktig helhetsløsning for dere som trenger å leie midlertidige lokaler raskt og har høye krav til et godt skolemiljø.

Leie barnehagelokaler

Vi legger mye omtanke og flid ned i utformingen av lokalene. Dermed blir ikke den midlertidige barnehagen i flyttbare lokaler dårligere enn den permanente.

Kontakt

Kjell Sorli
Regionsjef