Spørsmål og svar

Spørsmål om modulsystemet

Finnes det ferdige heisløsninger?

I forbindelse med systemene KUBIK og RYMD tilbyr vi en fullt ferdig heismodul som kan forankres til enten vår trappehus-modul eller direkte mot fasaden.

Er det mulig å bygge modulhus i flere etasjer?

Ja, Temporent kan bygge i flere etasjer. KLOSS kan bestå av opptil to etasjer. Kontormodulene KUBIK kan bestå av opptil tre etasjer.

Hvilken tilstand er modulene i når vi skal flytte inn?

Vi overleverer alltid en totalrenovert bygning i ny tilstand der samtlige installasjoner og funksjoner er gjennomprøvde og satt i drift.

Kan vi velge fargen på husene selv?

Ja, det er mulig. Men for at vi ikke skal ha moduler i alle tenkelige farger, må vi tilbakestille husfargen til våre standardfarger når huset skal leveres tilbake.

Er det mulig å få helt åpne planløsninger?

Ja, det er mulig. Vi har helt åpne moduler som kan skape store åpne arealer for kontorlandskap eller for samlingssaler eller kantiner.

Vi vil leie lagerlokaler for oppbevaring av gods. Er det mulig med husene deres?

Nei, våre lokaler er dimensjonerte for normal kontorlast, som er ca. 200 kg/m².

Kan vi endre lokalene i løpet av leietiden?

Ja, det er mulig. De fleste veggene kan flyttes, eller vi kan bygge nye vegger om dere ønsker det. Hvis dere ønsker å male om eller installere diverse typer innredning pleier det også å gå bra, men huset må kunne tilbakestilles når det leveres tilbake etter leieperioden.

Leier dere ut gymsaler også?

Vi har leid ut saler for gymnastikk, dans med mer, men vi har bare 2,7 meters romhøyde, så basketball, volleyball og andre idretter som krever høy takhøyde, er dessverre ikke mulig.

Spørsmål om leiekonseptet

Kan Temporent også utføre grunnarbeid?

Ja, vi kan bruke et entreprenørfirma som kan utføre grunnarbeidet, men det blir billigst for dere om dere utfører denne delen selv. Snakk med oss, så kan vi gi dere tips om gode entreprenører som kan hjelpe til. Temporent er best på å bygge modulhus.

Har dere eiendommer eller tomter som vi kan leie huset på?

Nei, Temporent setter opp huset på kundens egen eiendom, så den må dere selv skaffe.

Kan vi kjøpe modulene fra dere?

Nei – vi leier ut moduler, som til en viss grad kan sammenlignes med å leie ut leiligheter. Hvis dere vil kjøpe, eller leie først og deretter kjøpe modulene, kan dere henvende dere til vårt søsterselskap Flexator. Temporent Trading tilbyr bygg og moduler for salg som i de fleste tilfeller har kommet i retur etter tidligere utleie.

Må vi søke om byggetillatelse om vi bare skal leie huset i en kort periode?

Ja, man må i de aller fleste tilfeller søke om byggetillatelse. Visse foretak kan ha en generell tillatelse til å føre opp mindre bygninger i en begrenset tidsperiode på et gitt område.

Søker dere om byggetillatelse for oss?

Det er dere som byggherre som formelt er den som må skrive under på søknaden om byggetillatelse. Vi produserer og leverer dokumenter og data og hjelper dere gjennom prosessen. Vi samarbeider også med byggkonsulenter og kan derfor tilby dere de administrative funksjonene som kreves i forbindelse med byggetillatelser og byggeprosessen.

Hva er den lengste og korteste tidsperioden vi kan leie et modulhus i?

Vi inngår ikke leieavtaler som er kortere enn 12 måneder. Som regel varer leieavtalene våre i mellom 1 til 3 år, men det har hendt at kunder har leid lenger, og i unntakstilfeller også i kortere tid.

Hva må vi gjøre, og hva gjør dere med huset i leieperioden?

Vi har ansvaret for både planlagt og akutt vedlikehold av eiendommen – dette inngår i leien. Dere har ansvaret for vanlige enkle vedlikeholdstiltak, som for eksempel å skifte lyspærer, fikse tette avløp og måke snø. Før bygget overleveres til dere, foretar vi en felles inspeksjon. Da får dere også en leietakerperm som inneholder all informasjon om hvordan ting fungerer og hvem som skal gjøre hva.

Hva koster det å leie et hus fra dere?

Det spørsmålet er like lett å svare på som spørsmålet om hva en bil koster. Prisen er blant annet avhengig av hvilket modulsystem det er snakk om, hvilke modultyper dere vil ha og hva vi skal levere i huset, slik som data, alarmer, solbeskyttelse, kjøkken m.m. Andre faktorer som virker inn på prisen er husets plassering og utleietiden.

Temporent tar betalt for:
1. Oppføring/montering, 2. Tilvalg, 3. Leie i leieperioden, 4. Avvikling/demontering.

Kan vi inkludere oppføring og avvikling i leien?

Ja, det er mulig i de fleste tilfeller, men da må vi kreve rente på pengene som dere kan sies å låne av oss.

Hvor lang tid tar det før vi kan flytte inn?

Hvis alle tillatelser er i orden og tomten er forberedt, pleier vi som regel å kunne montere et hus på 4 til 8 uker. Hvis det er et lite hus med bare noen få moduler kan det gå fortere, og er det et stort hus med mange tilvalg og mange installasjoner, kan det ta litt lengre tid.

Hvor lang tid på forhånd må vi bestille for å være sikre på å ha lokalene på plass innen en viss dato?

Det er vanskelig å svare på. Det kommer helt an på hvor mange moduler vi har på lager. Som regel har vi tilgjengelige lokaler, men iblant hender det at en viss type tar slutt. I forbindelse med skolestart i august har entreprenørene våre det travelt med mange prosjekter som skal stå klare samtidig. Det kan derfor være lurt å planlegge litt bedre tid i forveien akkurat da, så dere slipper å vente et par uker ekstra. Kontakt en selger i deres region for å få avklart den nåværende situasjonen.

Spørsmål om miljø og trivsel

Hvordan sørger dere for et godt inneklima?

Modulene våre er utstyrt med moderne til-/fraluftsaggregater med varmegjenvinning og avkjølt tilluft. Vi dimensjonerer alltid antall aggregater og luftmengder etter antallet personer dere har beregnet at skal oppholde seg i lokalene. Vi utfører og oppretter også protokollen for obligatorisk ventilasjonskontroll, som vi sender til kommunen for arkivering.

Trenger du hjelp til å finne riktig modulsystem?