Spørsmål om leiekonseptet

Kan Temporent også utføre grunnarbeid?

Ja, vi kan bruke et entreprenørfirma som kan utføre grunnarbeidet, men det blir billigst for dere om dere utfører denne delen selv. Snakk med oss, så kan vi gi dere tips om gode entreprenører som kan hjelpe til. Temporent er best på å bygge modulhus.

Har dere eiendommer eller tomter som vi kan leie huset på?

Nei, Temporent setter opp huset på kundens egen eiendom, så den må dere selv skaffe.

Kan vi kjøpe modulene fra dere?

Nei – vi leier ut moduler, som til en viss grad kan sammenlignes med å leie ut leiligheter. Hvis dere vil kjøpe, eller leie først og deretter kjøpe modulene, kan dere henvende dere til vårt søsterselskap Flexator. Temporent Trading tilbyr bygg og moduler for salg som i de fleste tilfeller har kommet i retur etter tidligere utleie.

Må vi søke om byggetillatelse om vi bare skal leie huset i en kort periode?

Ja, man må i de aller fleste tilfeller søke om byggetillatelse. Visse foretak kan ha en generell tillatelse til å føre opp mindre bygninger i en begrenset tidsperiode på et gitt område.

Søker dere om byggetillatelse for oss?

Det er dere som byggherre som formelt er den som må skrive under på søknaden om byggetillatelse. Vi produserer og leverer dokumenter og data og hjelper dere gjennom prosessen. Vi samarbeider også med byggkonsulenter og kan derfor tilby dere de administrative funksjonene som kreves i forbindelse med byggetillatelser og byggeprosessen.

Hva er den lengste og korteste tidsperioden vi kan leie et modulhus i?

Vi inngår ikke leieavtaler som er kortere enn 12 måneder. Som regel varer leieavtalene våre i mellom 1 til 3 år, men det har hendt at kunder har leid lenger, og i unntakstilfeller også i kortere tid.

Hva må vi gjøre, og hva gjør dere med huset i leieperioden?

Vi har ansvaret for både planlagt og akutt vedlikehold av eiendommen – dette inngår i leien. Dere har ansvaret for vanlige enkle vedlikeholdstiltak, som for eksempel å skifte lyspærer, fikse tette avløp og måke snø. Før bygget overleveres til dere, foretar vi en felles inspeksjon. Da får dere også en leietakerperm som inneholder all informasjon om hvordan ting fungerer og hvem som skal gjøre hva.

Hva koster det å leie et hus fra dere?

Det spørsmålet er like lett å svare på som spørsmålet om hva en bil koster. Prisen er blant annet avhengig av hvilket modulsystem det er snakk om, hvilke modultyper dere vil ha og hva vi skal levere i huset, slik som data, alarmer, solbeskyttelse, kjøkken m.m. Andre faktorer som virker inn på prisen er husets plassering og utleietiden.

Temporent tar betalt for:
1. Oppføring/montering, 2. Tilvalg, 3. Leie i leieperioden, 4. Avvikling/demontering.

Kan vi inkludere oppføring og avvikling i leien?

Ja, det er mulig i de fleste tilfeller, men da må vi kreve rente på pengene som dere kan sies å låne av oss.

Hvor lang tid tar det før vi kan flytte inn?

Hvis alle tillatelser er i orden og tomten er forberedt, pleier vi som regel å kunne montere et hus på 4 til 8 uker. Hvis det er et lite hus med bare noen få moduler kan det gå fortere, og er det et stort hus med mange tilvalg og mange installasjoner, kan det ta litt lengre tid.

Hvor lang tid på forhånd må vi bestille for å være sikre på å ha lokalene på plass innen en viss dato?

Det er vanskelig å svare på. Det kommer helt an på hvor mange moduler vi har på lager. Som regel har vi tilgjengelige lokaler, men iblant hender det at en viss type tar slutt. I forbindelse med skolestart i august har entreprenørene våre det travelt med mange prosjekter som skal stå klare samtidig. Det kan derfor være lurt å planlegge litt bedre tid i forveien akkurat da, så dere slipper å vente et par uker ekstra. Kontakt en selger i deres region for å få avklart den nåværende situasjonen.

Trenger du hjelp til å finne riktig modulsystem?