Eiendomsservice

Når dere leier Temporentlokaler™, inngår eiendomsservice i leien. Det er enkelt og kostnadseffektivt.

Forebyggende vedlikehold

Vi gjennomfører blant annet regelmessige bygginspeksjoner og retter opp i det som trengs for å holde lokalene i topp stand. Vi kontrollerer også ventilasjonen regelmessig for å sikre at luften er av høyeste kvalitet.

Feilrapport

Hvis det oppstår en feil, kontakter du vår eiendomsservice på telefon 800 TEMPO, e-post info@temporent.no eller via kontaktskjemaet på vår hjemmeside. Behandling av saken vil påbegynnes samme dag.

Alt er inkludert

Kostnadene for alt dette inngår i leien som vi har blitt enige om fra begynnelsen av, såfremt problemet ikke skyldes unormal slitasje eller hærverk

Serviceforespørsel